Uwaga!!!
Szkolny konkurs „Największe Polskie Rocznice”

Powstanie Warszawskie1. Zasady KONKURSU.

2. KONKURS odbywa się w 4 kategoriach

a) „ Powstanie Warszawskie”

b) „Powstania Śląskie”

c) „ Sierpień 1980 ”

d) „Wybuch II Wojny Światowej”

3. formy KONKURSU:

a) plakat

b) collage

c) wiersz

d) grafika

4. Uczeń może brać udział w jednej kategorii oraz we wszystkich czterech przy czym zgłasza po jednej z każdej kategorii konkursowej.

5. Praca zgłaszana do KONKURSU powinna być pracą autorską, samodzielną, nigdzie wcześniej nie publikowaną.

6. Prace skompilowane z Internetu , niesamodzielne będą dyskwalifikowane.

7. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie ZST w Kłodzku.

8. Udział w konkursie jest dobrowolny.

9.Uczeń biorący udział w KONKURSIE wyraża zgodę na publikację swoich prac na stronie szkoły oraz innych portalach społecznościowych z których korzysta szkoła.

10. Prace oceniane będą przez KOMISJĘ KONKURSOWĄ złożona z trzech nauczycieli.

11. Oceniane będą pomysł, treść oraz forma pracy.

12. W KONKURSIE przewidziane są nagrody oraz dyplomy za zajęcie od 1. do 3. miejsca oraz wyróżnienia.

13. KONKURS trwa do 31.10.2021 r.

14. Prace zgłaszane po terminie nie będą oceniane.

15. Prace proszę przynosić do Pani Katarzyny Baraniuk do sali 01 b lub przesyłać na adres k.baraniuk@zsp1.ng.pl lub na e -dzienniku.