Uczczenie 83. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę