Najważniejsze rocznice w 2021 roku

Rok 2021 ogłoszono:

  • Rokiem Konstytucji 3 maja (w 230. rocznicę uchwalenia);
  • Rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego (w 40. rocznicę śmierci oraz 120. rocznicę urodzin);
  • Rokiem Stanisława Lema (w 100. rocznicę urodzin);
  • Rokiem Cypriana Kamila Norwida (w 200. rocznicę urodzin);
  • Rokiem Tadeusza Różewicza (w 100. rocznicę urodzin);
  • Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (w 100. rocznicę urodzin);
  • Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia;
  • Rokiem Powstań Śląskich (w 100. rocznicę III powstania śląskiego);
  • Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej (w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i 100. rocznicę uchwalenia Konstytucji marcowej).