Najważniejsze rocznice w 2021 roku

Rok 2021 ogłoszono:

  • Rokiem Konstytucji 3 maja (w 230. rocznicę uchwalenia);
  • Rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego (w 40. rocznicę śmierci oraz 120. rocznicę urodzin);
  • Rokiem Stanisława Lema (w 100. rocznicę urodzin);
  • Rokiem Cypriana Kamila Norwida (w 200. rocznicę urodzin);
  • Rokiem Tadeusza Różewicza (w 100. rocznicę urodzin);
  • Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (w 100. rocznicę urodzin);
  • Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia;
  • Rokiem Powstań Śląskich (w 100. rocznicę III powstania śląskiego);
  • Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej (w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i 100. rocznicę uchwalenia Konstytucji marcowej).

AKCJA „PACZKA NA KRESY” ZAKOŃCZONA!

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły pokazali, że nie są obojętni na los drugiego człowieka.
Tym razem wsparli akcję zainicjowaną przez Fundację Studio Wschód. Wolontariusze przygotowali paczki żywnościowe dla naszych rodaków mieszkających na Kresach. Świąteczne podarunki są już w drodze do potrzebujących.
Mamy nadzieję, że między innymi dzięki naszym wolontariuszom Święta Bożego Narodzenia będą dla wielu wyjątkowym, radosnym czasem.

Teraz nasze serca powinny w sposób szczególny otwierać się na innych.
Z pozoru skromny uczynek może komuś sprawić ogromną radość.

Nie zapominajmy o tym! ❤️ ❤️ ❤️

Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

Grupa uczniów z Zespołu Szkół Technicznych „Budowlanki” w Kłodzku zakwalifikowała się do projektu unijnego pt.: „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych”. W ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych otrzymają stypendium naukowe w wysokości 450 złotych miesięcznie. Uczniowie aplikując do programu musieli spełnić kilka kryteriów: średnia roczna ocen 4.4, średnia z 3 przedmiotów zawodowych 4,33 oraz opracować wraz opiekunem dydaktycznym Plan Rozwoju Ucznia. W skład grupy wchodzą uczniowie klasy 3h technik analityk klasa patronacka firmy Umicor: Milena Galas, Emilia Karpowicz, Paulina Kaźmierska, Paweł Kieniuk i Marta Rabiej. Uczniowie zaplanowali wykonanie projektu badawczego, mającego na celu ocenę stopnia zanieczyszczenia środowiska na naszym terenie. W ramach projektu przeprowadzą szereg badań analitycznych ilościowych i jakościowych oraz porównają otrzymane wyniki z obowiązującymi normami. Planują również porównanie wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie mieszkańców z badanego terenu. Uzyskane wyniki przedstawią w postaci prezentacji multimedialnej podsumowującej realizację projektu badawczego. Oprócz badań analitycznych będą również uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską. Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy o nowoczesne metody badawcze stosowane w laboratoriach analitycznych.

 

Opiekun dydaktyczny: Anna Frońska-Popiel

Przypominamy RODZICOM i OPIEKUNOM,
że w dniu 21 grudnia odbędą się
WYWIADÓWKI ON-LINE.
Cel wywiadówki - oceny proponowane w pozostałych klasach, wyniki klasyfikacji w klasach maturalnych

Więcej informacji u WYCHOWAWCÓW.

UWAGA DLA AMBITNYCH!

Został przesunięty termin rejestracji do konkursu „Postaw na słońce”. Istnieje jeszcze możliwość wzięcia w nim udziału.

 

Przypominam, że jest wysoka pula nagród, a mianowicie 30 tys. dla najlepszych. Zapewniam także wysoką ocenę cząstkową z przedmiotów związanych z Energią Odnawialną.

 

 

Wierzę w Was i w to, że stworzymy Zespół Badawczo-Naukowy, który doprowadzi nas do zwycięstwa.

 

Swoje chęci uczestnictwa w konkursie wysyłamy na pocztę e-mail opiekuna Zespołu Badawczego Pana Zbigniewa Bilińskiego do dnia 25.01.2021 r.