Rekrutacja do służby w Policji

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku prowadzi rekrutacje do służby w Policji. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w naszej formacji mogą złożyć komplet dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku pl. Chopina 2.

Poszczególne etapy procedury kwalifikacyjnej będą prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższymi ograniczeniami osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Zespołem Kadr i Szkolenia nr tel. 47 8752235 oraz 47 8752238.

 

Każdy zainteresowany służbą w Policji musi spełnić następujące wymagania:

– posiadać polskie obywatelstwo,
– posiadać nieposzlakowaną opinię,
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystać z pełni praw publicznych,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
– dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
– osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – www.dolnoslaska.policja.gov.pl

 

Informujemy, że na stronie internetowej Wyższej szkoły Policji w Szczytnie w zakładce „Dobór do Policji” został umieszczony wykaz aktów prawnych oraz trzony pytań dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby Policji.

https://www.wspol.edu.pl/g/

Dzień Budowlańca – 25.09.2020 r.

25 września klasa IIIa TB pod kierunkiem p. Alicji Dereń zorganizowała szkolny konkurs z okazji „Dnia Budowlańca”.

Konkurs sprawdzał wiedzę teoretyczną i praktyczną naszych uczniów min. wkręcanie wkrętów na czas, rozpoznawanie narzędzi budowlanych czy budowanie konstrukcji z klocków Jenga. Spośród 20 klas biorących udział sensacyjnie zwyciężyła klasa Ia_TB w składzie: Filip Kozłowski, Tomasz Łagowski, Oskar Górski, pokonując w dogrywce IVa_TB.

Trzecie miejsce zajęła kasa IIf_TL/TEO(p). Zwycięskie drużyny wygrały dla swoich klas do wyboru: vouchery do kina, „niepytajkę” jednodniową lub punkty z zachowania.

 

Gratulujemy wysokiego poziomu wiedzy!

Dziękujemy Marcinowi Juhasowi za doskonałe zdjęcia 👍

Akcja charytatywna dla Julki
18 września 2020 roku

Julio, wczoraj my wszyscy, cała „Budowlanka” walczyliśmy dla Ciebie:
 • wspaniali Rodzice, którzy upiekli przepyszne ciasta,
 • wszyscy Ci, którzy te łakocie kupowali,
 • niestrudzeni wf-isci, którzy przez 7 godzin nie schodzili z boiska sędziując turniej piłki siatkowej,
 • uczniowie, którzy zagrali dla Ciebie, walczyło aż 28 drużyn!!! 🏐🏆
 • Panie Bibliotekarki, które dla Ciebie sprzedawały książki i Ci, co je kupowali,
 • dla Ciebie wczoraj w naszej szkole grała muzyka (dzięki Kuba),
 • dla Ciebie rozgrzewaliśmy się na szkolnym boisku,
 • dla Ciebie dziewczyny rysowały plakaty informujące o całej akcji,
 • dla Ciebie pierwsze klasy mundurowe maszerowały 12 km w słońcu,
 • dla Ciebie Supermatematyczki!!! upiekły pyszne ciasta,
 • dla Ciebie w poniedziałek wystartują do Wrocławia nasze Anioły z pełnymi puszkami fundacji,
 • wczoraj każdy uczeń i każdy pracownik naszej szkoły coś zrobił dla Ciebie, bo chcemy i wierzymy, że wygrasz🥇✌🏻
JULKA, jesteśmy i będziemy z Tobą